Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Serdecznie witamy na stronie PTS Oddział Bydgoszcz

szkolenie z pierwszej pomocy 17 marca 2018 – sobota – godz. 9:00

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY

Koszt szkolenia – 120 zł. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto PTS w terminie do 10 marca 2018 r.

 Szkolenie kierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w miejscu pracy.

 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych w udzielaniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym znajdującym się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Uczestnik szkolenia zdobywa także umiejętność prawidłowego i skutecznego wzywania pomocy niezbędnej na miejscu zdarzenia, a także zabezpieczania miejsca wypadku do czasu przybycia wykwalifikowanych służb ratunkowych.

Szkolenie przewidziane jest na 4 h dydaktyczne.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, pokazów oraz ćwiczeń praktycznych. 

Instruktorzy prowadzący zajęcia są Ratownikami medycznymi z tytułem magistra. Osoby szkolące posiadają rzetelną wiedzę z zakresu medycyny ratunkowej popartą doświadczeniem zawodowym.

Ramowy program kursu obejmuje:

 1. Aspekty prawne udzielania pomocy przez świadków zdarzenia.
 2. Istota czasu w udzielaniu pierwszej pomocy – motywacja do niesienia pomocy, „łańcuch przeżycia”.
 3. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia – ocena bezpieczeństwa własnego i poszkodowanego oraz świadków zdarzenia.
 4. Skuteczne wezwanie pomocy.
 5. Ocena stanu poszkodowanego.
 6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Algorytm postępowania u osób dorosłych i u dzieci .*
 7. Układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.*
 8. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem AED (automatyczna defibrylacja zewnętrzna).*
 9. Postępowanie ratunkowe w zadławieniach u osób dorosłych i u dzieci.*
 10. Postępowanie z pacjentem pobudzonym pod wpływem środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol).

* wykłady + pokaz + ćwiczenia

Podczas ćwiczeń praktycznych wykorzystywany jest sprzęt szkoleniowy taki jak:

  • Fantomy (dorosły człowiek, dziecko, niemowlę),
  • Środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki do RKO),
  • Automatyczny defibrylator zewnętrzny – treningowe AED,
  • Maty i koce do ćwiczeń,
  • Przykładowe apteczki pierwszej pomocy.